Internet arriba a tots els racons de la nostra activitat, per la qual cosa i per a destacar en aquesta selva ja no és suficient, encara que sí necessari, tenir presència a les xarxes socials o tenir una pàgina web. Avui dia a més de la presència a internet s’han d’articular tot un conjunt d’accions orientades primer a generar continguts de qualitat i situar-los tan bé com sigui possible als cercadors i segon arribar al nostre client tant habitual com potencial per establir una relació duradora i productiva.

Com cal esperar, les accions que cal fer no es poden fer de qualsevol manera, sinó que cal primer establir una estratègia digital. En conseqüència, què és una estratègia digital?; és el conjunt d’accions que cal dur a terme a l’entorn digital per aconseguir uns objectius establerts prèviament. I entre el conjunt d’objectius a assolir, sempre hi és, en primer lloc, l’objectiu de “Mantenir i incrementar la reputació del teu negoci”.

Per tant, per tenir una estratègia digital primer hem d’establir el conjunt d’objectius que volem assolir i escriure’ls en un document, també conegut com a Pla de Màrqueting. Evidentment en funció de cada objectiu l’estratègia digital serà diferent, com per exemple:

Objectiu: Donar-se a conèixer (si ets un negoci de recent creació o estàs començant al món digital).
Estratègia: Creació de la teva pàgina web amb continguts de qualitat i activació de xarxes socials seleccionades per arribar als teus possibles clients.

Objectiu: Augmentar quota de mercat.
Estratègia: Crear nous canals de venda, assolir nous clients i fidelitzar-los.

Objectiu: Aconseguir nous clients pel teu establiment.
Estratègia: Dependrà de si el teu establiment està en una zona turística o no. En el primer cas, l’estratègia serà semblant a l’objectiu de “Donar-se a conèixer”; en el segon cas serà incrementar la teva activitat a les teves xarxes socials de referència. En tots dos casos serà convenient dissenyar una campanya d’ofertes dels teus productes.

En definitiva, per tenir una bona estratègia digital, primer pensem, organitzem i planifiquem i després fem.

Comparteix aquest article a les teves xarxes socials