L’Associació Xarxa del Port de Cambrils és una entitat sense ànim de lucre. És el teixit comercial i gastronòmic, tradicional i innovador, del barri del port de Cambrils i de la seva àrea d’influència. Actualment compta amb més de 140 socis col·laboradors.

L'encàrrec a newhorizons va consistir en:

Tenir presència a Internet: es va dissenyar i posar en marxa la web de l'associació.

Potenciar els espais digitals dels seus socis: es va crear un espai a la web exclusiu pels socis on cadascun disposa d'una pàgina de presentació del seu establiment.

Geolocalitzar els establiments i facilitar la seva localització als visitants de Cambrils: dins de l'espai propi de cada establiment es va configurar la connexió amb el vull anar de Google Maps.

Desenvolupar una campanya de comunicació i publicitat: es va crear la campanya "Viu el Comerç" a les xarxes socials Facebook, Instagram, Twitter i Pinterest per tal, en primera instància, donar a conèixer els establiments associats. L'àmbit de la campanya ha estat local, Catalunya, Aragó, Navarra i País Basc.