Una web consta de dues parts, el "front-end" que és la part de la web que veuen els usuaris connectats a internet i el "back-end" que és la part de la web que permet configurar i administrar la web.

El gestor de continguts o CMS (de l'anglès, Content Management System) és l'aplicació informàtica que implementa principalment el "back-end" de la web i facilita la creació de les estructures i funcions que suportaran el disseny gràfic i els continguts i posteriorment permetrà crear, administrar i publicar els continguts de les pàgines de la web.

Típicament, el gestor de continguts alberga com a mínim:

Plantilles: estructures reutilitzables a diferents parts de la web que poden comprendre tota la web (el tema de la web) o parts específiques (la fitxa de descripció d'un producte, una pàgina de presentació, etc.)

Plugins: són mòduls que amplien les funcions del gestor de continguts, com ara una galeria de fotografies o un gestor de notícies.

Extensions: normalment són funcions desenvolupades específicament per a cada web que implementen característiques pròpies de la web, com ara un tipus específic de contingut (la fitxa d'un producte) o un mòdul de registre d'usuaris de la web.

Funcions: són petits pedaços de codi que implementen operacions molt concretes, com ara posar en majúscules un text o canviar el disseny d'una llista d'elements. En el cas del gestor de continguts WordPress, es coneixen amb el nom de shortcodes.

Funcions d'administració: són totes les funcions del gestor de continguts que permeten configurar-lo i administrar-lo.

Els gestors de contingut web més coneguts són WordPress, Joomla, Drupal, Blogger, Magento i WooCommerce. Cadascú s'orienta a un escenari diferent per la qual cosa la primera decisió que s'ha de prendre quan et planteges desenvolupar la teva web és, sens dubte, quin gestor de continguts faré servir.