Una estratègia digital és la planificació de totes les accions que cal fer per aconseguir quelcom que una persona o una organització es proposa aconseguir a l'entorn digital.

No hi ha dubte que avui dia el món digital té un paper protagonista en el desenvolupament de les empreses. Segurament la seva principal virtut és connectar de "tu a tu" a les empreses amb els seus clients i viceversa, permetent identificar interessos comuns i conèixer de primera mà les necessitats dels clients.

Aquest fet obliga les empreses a incorporar als seus processos diaris la implantació d'una estratègia digital que els permeti dirigir els seus productes i serveis als clients més adequats. Al mateix temps en conèixer a cada moment quins són els interessos dels clients, es pot ajustar dinàmicament, l'oferta que es realitza.

Des del punt de vista dels clients, el món digital permet conèixer quins productes i serveis estan disponibles i així poder comparar i seleccionar a quina empresa adquirir-los.

En el context de l'estratègia comercial de qualsevol empresa o negoci, disposar d'una estratègia digital constitueix, almenys, el 50% de l'estratègia comercial.

Ara bé,

Amb quines eines comptem per poder definir una estratègia digital?, doncs exclusivament amb dues eines: el lloc web de l'empresa o l'establiment i les xarxes socials.

Quina de les dues és més important?, totes dues per igual. En realitat, en una bona estratègia digital les dues eines seran necessàries.

I en què es diferencia el lloc web de les xarxes socials?, el lloc web és l'espai digital de referència de l'empresa o negoci, que conté tota la informació de rellevància organitzada de la manera que l'empresa considera més adequat. La informació és duradora en el temps i sempre estarà disponible.

Per contra, les xarxes socials són l'espai per establir converses amb els nostres clients, són l'espai de relació. S'ha de tenir molt present que el nostre client també rep alhora, impactes d'altres persones i d'altres organitzacions, per això mantenir la seva atenció en nosaltres serà molt més difícil.

Ara bé, per a tenir possibilitats d'èxit és indispensable definir correctament els objectius que es volen assolir i d'aquesta forma focalitzar els esforços en articular accions dirigides a aconseguir dits objectius.

Necessito donar-me a conèixer, vull augmentar la meva quota de mercat, vull arribar a nous clients, tinc un nou producte, he de llançar una campanya d'ofertes, vull incrementar la meva reputació, ...

Aquestes són algunes de les preguntes a les quals una estratègia digital pot donar resposta.